info@advocaatvanderbeken.be
0471 86 20 15

Blog

Als ik teveel gedronken heb, ben ik dan dronken?

Niet noodzakelijk. Beide begrippen worden vaak door elkaar gebruikt, maar er is wel degelijk een belangrijk verschil tussen alcoholintoxicatie en dronkenschap.

In geval van alcoholintoxicatie, heeft u meer alcohol in het lichaam dan wettelijk toegestaan is. Dit is het geval van zodra het alcoholniveau boven 0,22 mg/liter uitgeademde alveolaire lucht ligt. Alcoholintoxicatie is met andere woorden objectief meetbaar : de wettelijk toegelaten grens is overschreden.

Van dronkenschap is er sprake wanneer u de blijvende beheersing over uw daden heeft verloren ten gevolge van alcoholverbruik. Deze toestand is niet objectief meetbaar en zal verschillen van persoon tot persoon. Men herkent de staat van dronkenschap aan uitwendige tekens zoals een onzekere gang, bloeddoorlopen ogen, dubbelslaande tong, kleverige mond …

Het is dus best mogelijk dat de wettelijk toegelaten grens van alcoholintoxicatie werd overschreven en men dus door alcohol geïntoxiceerd is, zonder dat men zich in staat van dronkenschap bevindt.

Politierechtbanken spreken strenge straffen uit voor de inbreuken alcoholintoxicatie en dronkenschap. Maar daarnaast kan de veroordeling wegens dronkenschap nog meer nare gevolgen opleveren;

Veroorzaakte u tegelijk ook schade aan een derde (u veroorzaakte bijvoorbeeld een ongeval), dan kan en zal de verzekeringsmaatschappij die tot uitbetaling van de schadevergoeding is overgegaan, achteraf een vordering tegen u instellen om de vergoeding die ze aan de derde heeft betaald, van u terugbetaald te krijgen. Dit kan een serieuze financiële kater opleveren.

Het is dus van belang om met alle middelen te trachten om een vrijspraak te verkrijgen voor de dronkenschap, om de kans op een latere regresvordering te beperken.

Voor alle vragen en problemen in verband met verkeersinbreuken, kunt u terecht in ons kantoor. Neem contact op via e-mail info@advocaatvanderbeken.be of via het contactformulier op de website


Geplaatst op: 19 februari 2017