info@advocaatvanderbeken.be
0471 86 20 15

Werkwijze en ereloon

Bij het voeren van procedures hebben we oog voor de proces-economie. Waar wenselijk proberen we over te schakelen naar onderhandeling, bemiddeling en het zoeken van een minnelijke oplossing. Wanneer een oplossing in der minne niet mogelijk blijkt, zal het kantoor uw belangen voor alle rechtbanken verdedigen.

In de vertrouwensrelatie tussen cliënt en advocaat is het belangrijk vooraf de vergoeding of ereloon af te spreken. Vaak is het moeilijk om op voorhand een nauwkeurige schatting te maken hoeveel een bepaalde opdracht voor u als cliënt precies zal kosten. Hoe een zaak precies zal verlopen, hangt immers af van verschillende factoren: is een rechtszaak al dan niet nodig? Zo ja, volgt er nog een hoger beroep?… Tijdens een eerste consultatie analyseren wij het dossier en informeren wij u over de slaagkansen.

Het ereloon kan volgens verschillende criteria worden berekend:

  •  Volgens een uurtarief: het aantal uren dat aan de zaak gewerkt werd wordt vermenigvuldigd met het uurtarief dat op voorhand met u werd besproken. U wordt op regelmatige tijdstippen op de hoogte gehouden van het aantal gepresteerde uren. Het uurtarief hangt af van hoe ingewikkeld de zaak is, of ze dringend is, de aard van de zaak, haar belang, enz.
  •  Volgens de waarde van de zaak: de cliënt betaalt een bepaald percentage.
  •  Volgens de geleverde prestaties: de cliënt betaalt volgens het geleverde werk, het belang van de zaak, de moeilijkheidsgraad, het resultaat, de hoogdringendheid.
  •  Vast bedrag: er wordt een totaalbedrag overeengekomen.
  •  Jaarcontract: deze methode wordt vaak toegepast door bedrijven die verschillende zaken lopen hebben.

Om de betaling van de definitieve kosten- en ereloonstaat te vereenvoudigen en onaangename verrassingen te vermijden, worden aan de cliënt voorschotten gevraagd door middel van provisies, die in mindering worden gebracht van de eindafrekening.

Mogelijk komt u in aanmerking voor financiële bijstand van de overheid, het zogenaamde pro deo-systeem. U wordt hierover ook geïnformeerd tijdens de eerste consultatie.